Середа, 22.05.2019, 22:23
Зразковий хореографічний ансамбль "АРАБЕСК"
Ніжинський Будинок дітей та юнацтва
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 19
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

СИСТЕМА КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ГУРТКА

Сучасні соціально-економічні зміни, що відбуваються в усіх сферах життя суспільства, зумовили зміну ціннісних орієнтацій в освіті. Наш динамічний світ потребує творчості людини, яка є найбільшою цінністю у цивілізованому суспільстві. Яскравою відповіддю на запити українського суспільства, якому так необхідні нові духовні сили, є дитячий зразковий хореографічний ансамбль «Арабеск» Ніжинського Будинку дітей та юнацтва. Діяльність «Арабеска» є актуальним підтвердженням відомої істини: лише розвиток загальних, спеціальних та індивідуальних здібностей, базових компетентностей вихованців у процесі творчої діяльності дає великі позитивні результати, а отже, є зразком для інших. Провідною метою хореографічної позашкільної освіти стає не обсяг засвоєних знань і вмінь, а гармонійний різнобічний розвиток особистості, підготовка дитини до життя, її психологічна та соціальна адаптація.

Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання забезпечує засвоєння дієвих, міцних, сформованих на належному рівні знань та вмінь, володіючи якими, вихованець знаходить підґрунтя для подальшого життя. В умовах позашкільного навчального закладу в процесі навчально-виховної діяльності створюються можливості для формування різних груп компетентностей. У гуртку відбувається виявлення творчого потенціалу, створюються умови для розвитку творчої особистості, народжується індивідуальний маршрут творчого зростання кожної дитини. Навчально-виховний процес вибудовується таким чином, щоб допомогти дитині пізнати себе, самовизначитись.

Метою занять хореографічного гуртка є прагнення педагога розкрити вихованцям дивовижне естетичне явище – танець, забезпечивши у процесі навчання хореографії розвиток здібностей, сприяння вираженню індивідуальної творчості, формування внутрішньої культури, характеру та прагнення об’єднатися в одне творче коло. Для досягнення даної мети в програмі роботи ансамблю «Арабеск» було поєднано засоби музичного, пластичного, спортивно-фізичного, етичного й художньо-естетичного розвитку, що й визначило ціну успіху: і педагог, і вихованці, і колектив НБДЮ мають загартоване в праці і натхненне творчою наснагою стабільне об’єднання дитячих і юнацьких сердець, які живуть хореографією і задля хореографії. Навчальний процес відбувається шляхом реалізації Програми з хореографії (Програми з позашкільної освіти: художньо-естетичний напрям (упоряд. Ткачук В.В.) Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11-4294 від 02.04.2012 р.) - К., 2012.)

 «Арабеск» швидко опановує нестандартні програми навчання та проводить значну роботу з популяризації танцю. Інструментом механізму творчості колективу є мислення, уява, емпатія вихованців. Орієнтиром ансамблю є сучасні танцювальні стилі. Всі постановки жанрово, тематично й сюжетно різноманітні, відзначаються багатством локальних особливостей. Хореографічні образи, створені «Арабеском», такі ж натхненні, як і самі учасники ансамблю. Цінним явищем у творчості колективу є інтенсивний розвиток народно-сценічного танцю, що забезпечує продовження національних надбань у хореографії.

Хореографічна діяльність має великі можливості для організації творчої роботи з дітьми. Оволодіння ними на заняттях своїм організмом веде до оволодіння своєю поведінкою, вчинками. В ансамблі «Арабеск» сформовано високі етичні норми поведінки. Витримка, бездоганна ввічливість, почуття міри, простота, скромність, увага, уважність до оточуючих, їх настрій, доброзичливість, привітність – у такій атмосфері плекаються носії танцювального мистецтва. Помічниками у створенні цього затишку є батьки учасників ансамблю, які всіляко сприяють самовираженню творчого колективу, підтримуючи його імідж і пропагуючи його культуру.

 Основними завданнями занять хореографією є формування складових профільної компетентності особистості:

  • практичної, що закладає основи хореографії; сприяє розвитку фізичних якостей; розвитку ритмічності, формуванню танцювальних умінь і навичок;
  • пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, що стосуються різних видів хореографічного мистецтва, сприяє розширенню світогляду дітей, залучає їх до синтезованого світу мистецтва, допомагає засвоїти хореографічну термінологію, ознайомитися зі світовою та національною хореографічною культурою;
  • творчої, що забезпечує формування творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння хореографічним мистецтвом, розвиток естетичних почуттів, смаків, емоційно-чуттєвої сфери, допомагає розвитку творчої особистості та індивідуальних здібностей на основі музичної імпровізації та творчих завдань, здатності до творчого самовираження за допомогою здобутих танцювальних навичок і вмінь;
  • соціальної, що сприяє самореалізації в соціумі засобами мистецтва, вихованню емоційно-вольових засад особистості, позитивних якостей характеру; сприяє професійному самовизначенню та вибору майбутньої професії.
  • здоров’язберігаючої, що забезпечує зміцнення здоров’я, гарну, струнку поставу, профілактику плоскостопості та клишоногості,  зміцнення  кістково-м’язового апарату, нервової системи, емоційної сфери, виховання вольових якостей та комплексу навичок, необхідних для нормальної життєдіяльності людини: координація рухів, вільне орієнтування у просторі, вправність, спритність, швидкість реакції, гострота уваги, загальна рухливість, підвищення функціональних можливостей організму та ін.

Навчання в хореографічному гуртку має широкі можливості для впровадження системи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації позашкільного педагогічного процесу. На формування основних груп компетентностей вихованців впливає ряд чинників, властивих хореографічній освіті, а саме:

Соціальна компетентність (вміння брати відповідальність; вміння безконфліктно співіснувати): глибока внутрішня мотивація до роботи в команді, де керівник гуртка – старший товариш, який веде від простого до складного, забезпечуючи успішність; готовність працювати над самовдосконаленням, але не протиставляти себе колективу; досягати бажаного за рахунок наполегливої праці в танцкласі, а не за рахунок створення конфліктної ситуації; уміння старших гуртківців виступати наставником для молодших; відчуття самоповаги та поваги батьків, тих, хто оточує, завдяки особистим успіхам.

Полікультурна (оволодіння досягненнями культури): збагачення кращими зразками світової і вітчизняної хореографічної культури; виховання дбайливого ставлення до народних традицій, національної свідомості; критичне ставлення до ринку поп-культури, шоу-бізнесу; формування внутрішньої культури, відчуття краси; прагнення зробити свій внесок у розвиток хореографічного мистецтва в місті, країні.

Комунікативна (уміння добувати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел): перегляд навчального відео; обов’язкова теоретична частина заняття; перегляд телевізійних передач, присвячених хореографії, репортажів із чемпіонатів, проектів «Танцюють всі», «Танці з зірками», танцювальне «Євробачення» тощо.

Саморозвитку і самоосвіти (готовність та потреба навчатися все життя): уміння працювати над танцем до досягнення досконалості; готовність виступати на конкурсах, фестивалях та концертах; прагнення продовжити навчання в професійних навчальних закладах.

Продуктивної творчої діяльності (готовність та потреба у творчості): можливість участі у творчих звітах колективу незалежно від вікової групи; більш емоційне сприйняття виступу за рахунок використання елементів театралізації; активізація творчих здібностей через створення ситуації успіху; стимулювання продуктивної творчої діяльності та надання можливості реалізуватись через участь у концертах, конкурсах, фестивалях.

Здоров’язберігаюча (потреба у постійному зміцненні здоров’я, удосконаленні тіла,  психофізичних можливостей організму): оздоровчий і тренувальний вплив на організм хореографічних, фізичних та ритмічних вправ, як незамінний компонент індивідуальної системи оздоровлення; профілактика порушень постави, захворювань хребта, плоскостопості та клишоногості шляхом вивчення  комплексу танцювальних рухів на заняттях хореографічного гуртка та доцільного використання вправи лікувальної фізкультури; визнання пріоритетності здорового способу життя.

Відправною точкою в роботі з вихованцями є діагностика вмінь та навичок, тобто визначення того, що діти вміють на початок занять у колективі. На підставі діагностики відбувається індивідуалізація та диференціація педагогічного процесу. Поточний та підсумковий моніторинг дає можливість відслідковувати досягнення дітей, оцінювати їх та здійснювати корекцію роботи з урахуванням розвитку вихованця.

Компетентнісний підхід та забезпечення навчально-виховного процесу власними методичними розробками, рекомендаціями впливає на високу зацікавленість гуртківців заняттями, стабільність колективу, перспективність професійного росту та високу результативність досягнень колективу та окремих вихованців. Будні колективу наповнені цікавими ідеями, самовдосконаленням. Цій справі підкорюються діючі й перспективні плани та репертуар ансамблю. Напрямки роботи колективу, його конкретні завдання, вибір методів і прийомів навчання визначаються за індивідуальним складом і підготовленістю вихованців та орієнтовані на високу конкурентоспроможність, яка з кожним роком зростає в хореографічному світі.

Прагнення до танцю в кожному з вихованців закладене природою, а прагнення «Арабеска» до нових висот закладене в його духовній суті. Звідси й висока активність, і творчі злети ансамблю,  знаного і в Ніжині, і далеко за його межами. Його участь у місцевих заходах свідчить про активну життєву позицію учасників ансамблю, що впливає на формування громадянської свідомості та відповідальності підростаючого покоління. «Арабеск» зайняв велику кількість призових місць у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах та фестивалях. У 2011 році ансамблю присвоєно звання «Зразковий». Висока виконавська майстерність, яскравий акторський талант юних артистів, художня довершеність кожного танцю, барвиста палітра костюмів та багатство музичного супроводу – ось складові успіху ансамблю «Арабеск», який несе насолоду і радість людям більше 10 років, а для самих учасників дає можливість реалізувати внутрішню потребу.

Шляхом реалізації завдань компетентнісно-орієнтованого підходу до організації освітньої діяльності в гуртку є впровадження традиційних та інноваційних форм роботи: використання елементів класичного тренажу, які сприяють формуванню професійних навичок, розвитку координації, виразності, артистичності; включення в програму гуртка занять з ритміки, партерної гімнастики, елементів акробатики тощо; використання змагань та ігор, що є прекрасним прийомом перевірки рівня успішності кожного вихованця, а також способом створення емоційного підйому, який сприятливо відбивається на якості засвоєння знань; використання музично-ритмічних тренувань для розвитку музично-слухового сприймання, для розвитку рухової імпровізації в музиці, для розвитку емоційного сприймання музики; використання наочності в теоретичній частині заняття (де керівник дає словесні пояснення, вказівки) при показі нового елемента танцю, костюму, зачіски, що дає можливість розкрити образ танцю, допомагає досягти досконалого, емоційного, виразного виконання; постановочна робота – складання навчальних етюдів та концертних номерів;  використання в постановці концертних номерів елементів театралізації, драматизації; використання відеозаписів та допоміжної літератури.

Організація художньої діяльності забезпечується добором методичних прийомів, що викликають у дітей бажання творчо працювати. До них належать: показ, зразок, словесний метод, музичний супровід, ігровий метод, змагання. Всі вони є методами емоційної регуляції під час занять танцями. Точний показ руху зосереджує увагу, добре впливає на всі органи почуттів і, насамперед, на розумову діяльність, пам’ять, уяву.

Хореографія, крім естетичної, виконує й низку інших важливих функцій: комунікативну, регулятивну, інформативну, евристичну, розважальну та інтегрувальну. Вона впливає на виховання дітей та підлітків, їхнє життя в соціумі, що сприяє формуванню соціальної компетентності вихованців. Заняття хореографією відіграє важливу соціальну роль, бо допомагає дитині розкритися, сприяє вирішенню таких проблем, як скутість, сором’язливість, дає можливість поспілкуватися або познайомитися з іншими дітьми, розважитись, навіть зняти стрес, виховує в дітях позитивні емоційно-вольові засади, самодисципліну та формує культуру спілкування. В ансамблі «Арабеск» сформовано високі морально-етичні норми поведінки. Витримка, бездоганна ввічливість, почуття міри, простота, скромність, увага, уважність до оточуючих, доброзичливість, привітність – у такій атмосфері плекаються носії танцювального мистецтва.

Танцювальне мистецтво є невичерпним джерелом збагачення особистості. Хореографічне мистецтво вчить дітей красі та виразності рухів, розвиває мислення і фантазію, виховує пластичну культуру, формує їхню фігуру, розвиває фізичну силу, витривалість, кмітливість, виховує впевненість у собі, своїх творчих здібностях. Завдяки компетентісно-орієнтованому хореографічному навчанню та вихованню діти прилучаються до загальних естетичних та танцювальних надбань, набувають не лише професійних навичок, а й розвивають почуття колективізму, працелюбності, зібраності, витримки, чуйності, почуття патріотизму, національної гідності, інтересу до історії рідного краю.

Танець є одним із доступних видів творчості, у якому синтезовані музичне та драматичне мистецтво, елементи пантоміми, живопису, скульптури. Він є сукупністю виразних, взаємно погоджених рухів, з’єднаних загальним ритмом, що втілюються в єдину завершену форму. Головне у танці – втілення ідейного задуму в живих, правдивих, яскравих образах. Кожен хореографічний твір вимагає від виконавців емоційності, творчої активності, мобілізації усіх фізичних і духовних сил.

Сьогодні в Україні особливу тривогу викликає погіршення здоров’я дітей і підлітків. Значна їх кількість має суттєві відхилення у фізичному розвитку та стані здоров’я, що викликані недостатньою руховою активністю. Велике значення для фізичного розвитку вихованців мають заняття, на яких вони опановують елементи ритмічного розігріву частин тіла, використовуючи елементи сучасної хореографії, партерної гімнастики, що надає можливість вихованцям виправити вади статури, фізично розвиватися, набувати здоров’язберігаючу компетентність. Дуже важливе значення мають вправи-розминки, що за короткий проміжок часу дозволяють досягти значних результатів у розвитку правильної постави, еластичності м’язів, розвитку гнучкості, поліпшенні рухливості суглобів. При постійних заняттях удосконалюються серцево-судинна і дихальна системи, активізуються обмінні процеси, збільшуються фізіологічні можливості організму, підтримуються бадьорість та гарний настрій. Вправи на розвиток гнучкості хребта запобігають розвитку остеохондрозу. Разом із формуванням у вихованців практичної компетентності, виконання танцювальних комбінацій дає дітям багато позитивних емоцій, задовольняє їхнє природне бажання рухатися.

Навчальний процес передбачає навчання імпровізації, розвиває уяву та мистецьку активність вихованців, що є важливим не лише при створенні танцювальних композицій, а й учить знаходити вихід із несподіваної ситуації під час виступів. На основі музичної імпровізації та творчих завдань у дітей формується творча компетентність, розвиваються здібності. Вони вчаться спілкуватися мовою танцю. На заняттях молодшої групи гуртка проводяться різноманітні музичні ігри, у процесі яких вихованці вчаться передавати рухами динамічні відтінки музики, емоційну виразність твору, розуміти поняття та значення жестів рук у танці.

На заняттях з народної хореографії, окрім вивчення основних положень і позицій у народному танці, розучування народних танців, вихованці ознайомлюються зі звичаями та традиціями народів світу, видатними митцями танцювального мистецтва. Усе означене сприяє розвитку у вихованців пізнавальної компетентності, діти ознайомлюються з танцями народів світу. При цьому звертається увага не лише на технічне виконання рухів, а й на передачу національного характеру. Ознайомлення з народною хореографією різних народів розвиває естетичні смаки молоді, надає потребу постійного спілкування з мистецтвом, що сприяє формуванню творчої компетентності молоді.

У сучасних умовах навчання та виховання все більше уваги приділяється формуванню творчої особистості, яка поєднує креативні здібності з розвитком вольової, емоційної, мотиваційної сфер, з набуттям професійних знань, умінь. Осердям ансамблю є обдаровані діти та молодь. Як маленькі, так і дорослі «зірки» «Арабеску» гідно прикрашають і збагачують його творче сузір’я. На вищому рівні чітко вирізняються гуртківці з професійною спрямованістю. Вони працюють за індивідуальним графіком, відточуючи техніку виконання, акторську майстерність, готуючись до конкурсів та вступу до спеціалізованих навчальних закладів. Робота над формуванням профільної компетентності набуває профорієнтаційного змісту.

Розвиток хореографічної обдарованості – це багатогранний процес, кожний етап розвитку якого характеризується новим змістом, музично-організованими формами, образно-виразними структурами, рівнем, складністю рухових дій, їхніх комплексів, систем, образів руху. Художній образ у хореографії створюється на основі високого рівня моторної координації, динаміки рухів, їхньої пластичності, гармонічності, диференційованості, ритмічності тощо. У цьому процесі бере участь оптико-кінетична система, що включає міміку, контакт очей, рухи рук, плечей, ніг, пантоміміку тіла в цілому. Людське тіло є вихідним матеріалом виявлення рухів. Проте організм – тіло та індивід – особистість існують не паралельно, і тим більше не протилежно, а в тісному зв’язку. Для танцівників постановка тіла, вміння прийняти ту чи іншу позу, поставу голови, міміку обличчя і т. п. – результат навчання, кропіткої, щоденної роботи, виконання системи тренувальних вправ. Мета всього цього – оволодіння технологією мистецтва.  

Таким чином, впроваджуючи систему компетентнісно-орієнтованого підходу до організації освітньої діяльності в умовах позашкільного навчального закладу в дитячому хореографічному ансамблі при тісному контакті педагог – вихованець, створюються умови для формування у вихованців компетентностей, які дадуть можливість усвідомити необхідність самовиховання та самоосвіти; сформувати світогляд та вміння взаємодіяти зі світом й відображати його внутрішньо; соціально адаптуватися сьогодні та в майбутньому, підготуватись до свідомо активної участі в суспільному житті; сформувати позитивне ставлення до праці, професійно самовизначитись; розвинути навички самоаналізу та саморозуміння, вміння робити вибір і брати на себе відповідальність; інтегруватися в життєвий простір, використовуючи набутий багаж знань.

Хореографічний ансамбль «Арабеск» – це велика і велична дорога душі до прекрасного. Ця дорога приводить учасників ансамблю в танцювальне мистецтво, яке стає для них відкритим світом щирого переживання, поєднанням музичного твору й творення фізичної краси руху тіла у танці. Важливо, що жоден учасник ансамблю не губиться у тому великому світі.

Отже, компетентнісно-орієнтований підхід до навчання хореографії є дуже важливим засобом для подальшого розвитку дитячого таланту та виховання творчої, цілеспрямованої особистості, здатної до повноцінної життєдіяльності в суспільстві.

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ  ХОРЕОГРАФІЧНОГО АНСАМБЛЮ  „АРАБЕСК” 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПІДСУМКОВОГО ЗАНЯТТЯ

Підсумкове відкрите заняття середня група

Сценарій свята ТАНЦЮВАЛЬНА РОДИНА АРАБЕСК

 


Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Друзі сайту

Всі права захищені © 2019